Image unavailable

Budgivning

Under sommaren 2011 infördes så kallat accepterat pris av en majoritet av fastighetsmäklarna i Stockholms innerstad. Tack vare det goda resultatet som medfördes sedan införandet den 1 augusti 2011 bestämde sig fler aktörer på marknaden för att systemet skulle omfattas av fler geografiskt, vilket har lett till att accepterat pris utanför Stockholms centrala delar infördes 1 januari 2012. Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud ges kan dock budgivning förekomma och priset blir högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån för det accepterade priset som även ska ligga inom ramen för mäklarens värdering av bostaden.

Även om accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren, vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Detta innebär alltså att säljaren inte är juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som presenterats i marknadsföringen. Vidare är inte heller en potentiell köpare juridiskt bunden att stå kvar vid sitt lagda bud. Ett bud är alltså inte juridiskt bindande förrän köpeavtal skrivits.